Nieuws

Ieder(in): nieuwe koepelorganisatie van mensen met een beperking of chronische ziekte

12 december 2013

Vanaf 1 januari gaan de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad en Platform VG verder als één organisatie onder de nieuwe naam: Ieder(in).

Ieder(in) is de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Ongeveer 250 organisaties zijn bij de nieuwe organisatie aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

Doel
Gert Rebergen is de nieuwe, tijdelijke directeur van de organisatie. Hij zegt dat de fusie veel voordelen heeft. “Er was een behoorlijke overlap in de belangenbehartiging. Door de fusie kunnen we efficiënter belangen behartigen en krachtiger de stem van chronisch zieken en mensen met een beperking laten horen. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om voor specifieke groepen -  zoals mensen met een verstandelijke beperking - op te komen mocht dat nodig zijn.”

Ook het gedeelde ideaal maakte een fusie logisch, zegt Rebergen. “We streven allebei naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. We willen dat de huidige maatschappij  zich veel meer instelt op mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij moeten kunnen rekenen op zorg die aansluit bij hun individuele behoeften. En ze moeten gelijke kansen krijgen om te kunnen wonen, leren, werken, reizen en recreëren.”

Rebergen:  “Om dit ideaal - de inclusieve samenleving - steeds voor ogen te houden, hebben we Ieder(in) gekozen als naam.”