Nieuws

IGZ en NZa publiceren Kader Goed Bestuur

13 juli 2016

Wat verstaan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder goed bestuur in de zorg? Wat verwachten zij van zorgbestuurders op het gebied van kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg? Hoe is de verhouding tussen de raad van toezicht en de externe toezichthouders IGZ en NZa? Die vragen beantwoorden zij in het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ dat ze samen hebben opgesteld.

Kader goed bestuur tekening overheid

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Om hun functie goed te kunnen uitoefenen, is open en integer handelen een voorwaarde, net als goed zicht op alle ontwikkelingen binnen hun organisatie. Als de IGZ of de NZa signalen hebben dat de publieke zorgbelangen in gevaar komen, dan spreken zij de bestuurder en zo nodig de raad van toezicht van een zorgaanbieder daar op aan.

De meeste bestuurders zijn hiervoor goed toegerust en nemen hun verantwoordelijkheid. De IGZ en de NZa weten dat goed bestuur bij veel organisaties al onderwerp van gesprek is. Het kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ sluit aan op de code die de bestuurders zelf ontwikkelen. De IGZ en de NZa verwachten dat de aandachtspunten in dit kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ de dialoog verder helpt versterken. Zo kunnen interne toezichthouders of cliëntenraden de verschillende elementen gebruiken in de gesprekken met het bestuur.

De IGZ en de NZa zullen de komende tijd het onderwerp goed bestuur actief agenderen.

Waarom een gezamenlijk kader van de IGZ en de NZa?
De IGZ en de NZa hebben allebei de ervaring dat goede zorg en een goede bedrijfsvoering vaak samen gaan. Daarom informeren ze elkaar over signalen die voor de ander van belang zijn. Als dat nodig is bepalen ze samen een aanpak voortoezicht, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. In ‘Toezicht op Goed Bestuur’ leggen zij uit waarop de aandacht gericht is bij dit toezicht. Cultuur en gedrag is daarin nieuw.. Dit kader maakt voor bestuurders, maar ook voor andere belanghebbenden, zoals de raad van toezicht, de cliëntenraad en de professionals, duidelijk wat de IGZ en de NZa van hen verwachten.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: