Nieuws

Impact Prijs Palliatieve Zorg voor ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…’

12 januari 2016

In februari 2015 bracht NIVEL 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…' uit, een werkboek dat mensen met een verstandelijke beperking helpt na te denken over het levenseinde. In oktober 2015 ontving NIVEL de Impact Prijs Palliatieve Zorg voor dit werkboek, voor hun grote bijdrage aan het verbeteren van de palliatieve zorg.

Praten over het levenseinde is moeilijk, ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Het werkboek 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…' helpt ze na te denken wat ze willen en dit kenbaar te maken, zodat begeleiders en familie daar rekening mee kunnen houden. Met eenvoudige taal, een groot lettertype, pictogrammen en citaten. Mensen met een verstandelijk beperking, familie en begeleiders kunnen er de wensen in opschrijven en er ook aantekeningen in maken.

Meer informatie

Meer informatie over dit werkboek kunt u vinden in ons artikel ‘Nivel brengt werkboek 'Wat wil ik als ik niet meer beter word?' uit’. Het boek is voor 10 euro te bestellen (exclusief verzendkosten) via de receptie van het NIVEL, telefoon 030 272 9700. Een digitale versie is gratis te downloaden op de NIVEL-website.   

Deze pagina is een onderdeel van: