Nieuws

Implementatiescan participatie Jongeren met beperkingen

16 november 2016

Jongeren met licht verstandelijke beperkingen (LVB) hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. De overgang van school naar werk stelt jongeren voor nieuwe uitdagingen. VSO en PRO scholen willen jongeren hiervoor zo goed mogelijk toerusten. Gemeenten willen dat ook: zij zijn onder de Participatiewet nu verantwoordelijk voor een voor hen nieuwe doelgroep. Door een landelijk samenwerkingsverband van LECSO, Divosa, UWV, MEE NL, SBB, VOBC en INGRADO is daarom een digitale kennis- en actietool voor de verbetering van de werkkansen voor deze jongeren ontwikkeld: de Implementatiescan Participatie Jongeren in een Kwetsbare positie

De Implementatiescan wil de bestaande kennis over kansvergroting ontsluiten: kennis omzetten in actie. Een regionale Werkagenda. De Implementatiescan als paperclip. In hechte verbindingen ligt de oplossing. De Implementatiescan wordt in november 2016 landelijk verspreid voor toepassing in de regio’s. Doel van toepassing is om de huidige aanpak en samenwerking van scholen, gemeenten en netwerkpartners tegen het licht te houden: hoe doen wij het hier, als we onze aanpak leggen naast de uit onderzoek en praktijk gebleken succesfactoren? Na een gezamenlijke analyse volgt als vanzelf een regionale Werkagenda met verbeteracties waar nodig en mogelijk. Aan de regionale Implementatiescan-sessies nemen twaalf vertegenwoordigers van de verschillende domeinen deel (onder andere onderwijs, werk en zorg): 12 spelers, 15 vragen, 1 agenda!

De Implementatiescan bevat ook een kennisbank met handige informatie, publicaties, links en praktijkvoorbeelden, U de vindt scan op www.implementatiescan.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: