Nieuws

Impressie debat Hervormingsagenda Jeugd in Tweede Kamer

29 juni 2023

Op 27 juni debatteerde de Tweede Kamer over de Hervormingsagenda Jeugd. In aanloop naar dit debat heeft de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN) in een brief aandacht gevraagd voor een aantal punten die nodig zijn om de ambities van de Hervormingsagenda tot een succes te maken. Want de Hervormingsagenda Jeugd bevat goede intenties, die echter pas echt iets gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk van de jeugdhulp als ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Kamer wil concrete deadlines

Tijdens het debat benoemen veel Kamerleden dat het het goed is dat er nu een agenda ligt, maar ze hadden er eigenlijk meer van verwacht. ‘Maak haast. Wacht niet met wetsvoorstellen tot het eind van het jaar. Maak er spoedwetten van. Stel duidelijke deadlines en haal die dan natuurlijk ook’, zo benadrukt GroenLinks-Kamerlid Westerveld.  Alle Kamerleden die deelnemen aan het debat ondertekenen aan het einde van de avond een motie van PvdA-Kamerlid Mohandis waarin concrete deadlines worden verbonden aan de wetten en regels die in de Hervormingsagenda Jeugd worden aangekondigd.

De Kamerleden kaarten veel verschillende onderwerpen aan, waaronder:

Voorstel voor 18-/18+ problematiek

De ‘18-/18+’-problematiek, waar de BGZJ ook aandacht voor vraagt, komt uitgebreid aan de orde, inclusief een voorstel van D66-Kamerlid Raemakers om de ‘bewijslast’ voor verlengde jeugdhulp om te draaien. Nu moet, bij veel gemeenten, uitgebreid beargumenteerd worden waarom verlenging nodig is. Raemakers stelt voor dat beargumenteerd moet worden waarom het niet meer nodig zou zijn. Meerdere Kamerleden vinden dat deze problematiek te weinig aandacht krijgt in de Hervormingsagenda. Staatssecretaris Van Ooijen reageert ‘terughoudend’ op de motie van D66-Kamerlid Raemakers. GroenLinks hoopt over enkele weken een  initiatiefwet over jeugdzorg na  het 18e jaar in consultatie te kunnen brengen.

AMvB Reële tarieven schiet tekort

Bij de roep om snelheid worden ook kanttekeningen gezet. De snelheid moet gepaard gaan met  een grote betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen, professionals, aanbieders en gemeenten. De kritische noot is dat inmiddels de AMvB reële prijzen Jeugdwet voorligt in de Kamer. Die lijkt op afstand te staan van waar de praktijk om vraagt. Wordt de AMvB hier nog op aangepast? En hoe gaan we nu zorgen dat dergelijke input uit de praktijk beter wordt betrokken bij de uitwerking van de hervormingsagenda?’ Staatssecretaris Van Ooijen verwacht dat de overlegstructuur rond de Hervormingsagenda in de toekomst gaat helpen, omdat ‘we [dan] vaak met elkaar om tafel zitten om tal van onderwerpen te bespreken. Het mooie daarvan is dat we dingen met elkaar aan zien komen en signalen met elkaar kunnen delen’.

Meer lezen over het debat? Lees hier het uitgebreide verslag van Stijn Verbruggen van Jeugdzorg Nederland.

Update stemming moties 4 juli:  De Tweede Kamer heeft op 4 juli  verschillende moties aangenomen om de verbeteringen in de jeugdzorg te versnellen. De staatssecretaris moet aan de slag met de problematiek van jongeren die tot hun 18e jaar jeugdhulp krijgen en die niet meer krijgen zodra ze 18 jaar zijn geworden. Gemeenten, die de jeugdzorg financieren, kunnen aan deze jongeren ‘verlengde jeugdzorg’ toekennen. Ook heeft de Kamer een motie van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis aangenomen, waarin aan het kabinet harde deadlines worden gesteld om verbeteringen in de jeugdzorg door te voeren. Vanaf begin 2024 moeten gemeenten worden verplicht reële tarieven te betalen voor de jeugdzorg. Meer informatie over de moties is hier te vinden. 


Lees hier de brief van de VGN en andere jeugdzorgbranches (BGZJ) 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: