Nieuws

Inbreng VGN bij hoorzitting over declaraties in de zorg

02 februari 2016

De BoZ (Brancheorganisaties Zorg), waarvan de VGN deel uitmaakt, heeft voor de hoorzitting op maandag 1 februari over declaraties in de zorg een gezamenlijk position paper uitgebracht. Deze hoorzitting vond plaats naar aanleiding van de vraag van RTL nieuws  naar de declaraties van zorgbestuurders.

Hoorzitting

Tijdens de hoorzitting stelden Kamerleden Lea Bouwmeester (PvdA), Leendert de Lange (VVD) en Henk van Gerven (SP) in drie ronden vragen aan verschillende bestuurders. In de eerste ronde zaten vijf bestuurders van verschillende zorgaanbieders uit de verschillende branches die aangaven waarom zij wel of niet hun declaraties openbaar maakten. De gehandicaptenzorg werd in deze eerste ronde vertegenwoordigd door Linda Boot, voorzitter van de raad van bestuur van Pameijer. Pameijer heeft direct bij het eerste verzoek van RTL inzage gegeven in de declaraties. Tijdens de tweede ronde kwamen de voorzitters (of hun vervangers) van de verschillende zorgbranches aan bod. In deze ronde kwam het position paper van de BoZ uitgebreid aan bod. VGN-voorzitter Femke Halsema vroeg in haar bijdrage allereerst aandacht bij de Kamerleden voor de ambitie, het idealisme en de publieke dienstbaarheid van gehandicaptenbestuurders die zij op haar werkbezoeken bij de VGN-leden heeft ervaren.

Inbreng VGN-voorzitter

Ook gaf Femke Halsema aan waarom de VGN haar leden heeft geadviseerd vanaf 2015 de declaraties openbaar te maken. Allereerst, de zorg werkt met publiek geld en daarbij hoort dat wij ons verantwoorden tegenover het publiek en de politiek. Ten tweede respecteert de VGN dat de grenzen aan openbaarheid worden bepaald door degene die erom vraagt en niet door degene die deze heeft te verstrekken. En als laatste willen wij de discussie achter ons kunnen laten en veel liever met de Kamer praten over de kwaliteit van de zorg en de aankomende bezuinigingen die de zorg onder druk zetten. In de laatste ronde kwamen de standpunten van de NVZD en de NVTZ aan bod.

Vragen Kamerleden

De vragen van de Kamerleden kwamen – met name gericht op de ziekenhuisbestuurders en de NVZD - veelal neer op: ‘wat maakt zorgbestuurders uniek dat zij niet net als bijvoorbeeld het onderwijs of de academische ziekenhuizen inzage in hun declaraties kunnen of willen geven?’ en  ‘wat zegt dit over de cultuur in uw organisaties als u niet ingaat op de vraag uit de samenleving om openbaarheid?’

Vervolgstappen

De hoorzitting werd afgesloten met de conclusie dat de discussie verder gaat, omdat de politiek en het veld nog niet op één lijn zitten. De BoZ zal de genoemde regeling de komende maanden verder uitwerken.

Deze pagina is een onderdeel van: