Nieuws

Inclusieve stembureaus een groot succes

28 maart 2022

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen waren in ruim honderddertig gemeenten zo'n tweehonderd Prokkelduo’s actief als vrijwilliger. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormden samen met iemand zonder beperking een duo. Zij voerden de reguliere taken op het stembureau uit. Het initiatief werd als zeer positief ervaren.

Prokkelduo Ditty en Devin
Prokkelduo Ditty en Devin in Culemborg - Stichting Prokkel

Stichting Prokkel is blij

Stichting Prokkel is de initiatiefnemer van de inclusieve stembureaus en is blij met de positieve reacties: ‘Niet alleen de duo’s en andere vrijwilligers op de stembureaus hebben het positief ervaren, er is ook veel landelijke en lokale media-aandacht geweest voor de inclusieve stembureaus. Volgend jaar bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen hopen we op nog meer deelnemende gemeenten.’

Volgend jaar weer meedoen

‘Onder de deelnemers van dit jaar is één ding duidelijk: het smaakt naar meer. Uit de eerste evaluatie onder de vrijwilligers zelf, gemeenten en zorgaanbieders blijkt dat nagenoeg alle gemeenten en vrijwilligers (meer dan 90%) laten weten volgend jaar bij de verkiezingen opnieuw mee te willen doen’, aldus Stichting Prokkel.

Prokkelduo's tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
Compilatie van Stichting Prokkel

Lokale inclusie agenda

De inclusieve stembureaus zijn een mooie manier om concreet invulling te geven aan de lokale inclusie agenda. Burgemeester Verhoeve van Gouda vindt de inclusie van mensen met een beperking in het stemproces belangrijk, zegt hij in een artikel van Binnenlands Bestuur: ‘Het stemrecht is een grondrecht. Je wil mensen niet alleen de mogelijkheid geven om te stemmen, maar ook om bij te dragen aan het stemproces.’

Tevreden vrijwilligers

Voor zowel de vrijwilligers met als zonder beperking is het ook een positieve ervaring geweest. Stembureauvoorzitter Martin van Gent in Schoonrewoerd (gemeente Vijfheerenlanden) zag de meerwaarde zeker: ‘Een dag op het stembureau kan lang duren, we merken nu al dat Dirk ook een heleboel extra gezelligheid met zich mee heeft gebracht. Top!’ (bron: artikel BN DeStem)

Oproep gemeenten

De inclusieve stembureaus waren een groot succes. Gemeenten die volgend jaar ook mee willen doen, kunnen contact opnemen (info@prokkel.nl).