Nieuws

Inkoop/verkoop tweedehands software-licenties

08 oktober 2018

De afspraken tussen VGN en Microsoft over een kortingsregeling voor softwarelicenties zijn begin dit jaar vervallen. Microsoft heeft gekozen voor andere contractvormen, waardoor het voordeel voor VGN leden bij aanschaf van nieuwe licenties is komen te vervallen. Het gebruik van 2e hands licenties biedt u de mogelijkheid om uw ICT kosten te beperken. Dit artikel geeft u inzicht in de mogelijkheden om gebruik te maken van 2e hands licenties.

microsoft

Aanleiding
Sinds 2006 kende de VGN een kortingsregeling voor Microsoftlicenties voor haar leden. Een groot aantal VGN leden heeft gebruik gemaakt van deze regeling in de vorm van een SelectPlus-overeenkomst. Deze specifieke regeling van Microsoft is echter per 29 april jl. wereldwijd beëindigd. Reeds afgesloten contracten bij leden van de VGN lopen wel door. De klassieke licentiestructuur (voor lokale systemen) zal worden vervangen door licenties die primair op gebruik in de cloud zijn gebaseerd. 

Consequenties voor VGN-leden
Leden van de VGN kunnen niet meer profiteren van kortingsregeling. Gevolg hiervan is dat de leden van de VGN veel meer moeten betalen voor dezelfde licenties. Een ander probleem is dat Microsoft uitsluitend de nieuwste productversies verkoopt, terwijl er nog veel zorgorganisaties zijn die een of twee versies achterlopen en dus gedwongen worden om dure nieuwe licenties aan te schaffen. Daarnaast zien we veel zorgorganisaties overstappen op Cloud licenties waardoor hun afbetaalde kooplicenties nutteloos op de plank komen te liggen.

Alternatief
Het wegvallen van de Microsoft kortingsregeling heeft dus financiële gevolgen voor de leden van de VGN. Zij kunnen niet meer profiteren van gunstige voorwaarden die waren gebaseerd op het gecombineerde inkoopvolume van de leden. Overigens merken zij dit pas ten volle bij de aanschaf van nieuwe licenties.

2e Hands licenties
In 2012 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in het arrest van het Duitse UsedSoft tegen Oracle, di eer op neer komt dat gekochte software mag worden doorverkocht, ongeacht of het fysiek beschikbaar is of gedownload dient te worden. De licentieoverdrachten dienen wel te voldoen aan een aantal vastgestelde regels. Zo gelden de voorwaarden bijvoorbeeld alleen voor Europese licenties. Uiteraard moet de verkopende partij de licenties allemaal de-installeren en de koper dient zich daarvan te vergewissen en dient tevens gevrijwaard te worden door de verkopende partij voor eventuele aanspraken. Ook mogen licenties niet worden gesplitst.

Het overdragen van gebruikte licenties is een specialisme. Het is verstandig om dit door een gespecialiseerd Nederlands bedrijf laten doen dat alle juridische aspecten kent. De afgelopen jaren zijn er verschillende partijen op de markt gekomen die u kunnen ondersteunen bij aanschaf of verkoop van 2e hands licenties.U kunt deze partijen eenvoudig vinden op het Internet.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: