Nieuws

Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen (IGJ) vertrekt naar ministerie van VWS

18 mei 2020

Per 1 juni 2020 vertrekt inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde na 7,5 jaar naar het ministerie van VWS. De ministerraad heeft ingestemd haar te benoemen tot directeur-generaal Curatieve Zorg. In haar nieuwe functie is zij onder meer verantwoordelijk voor ziekenhuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg en voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

portretfoto Ronnie van Diemen

Bij de inspectie hebben onder leiding van Ronnie van Diemen veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Zij kwam binnen in turbulente tijden en wist door haar inzet samen met alle medewerkers het vertrouwen van velen in de inspectie te herwinnen.

Met passie en overtuigingskracht zette zij zich in voor de continue verbetering van zorg. Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt'.

Plaatsvervangend inspecteur-generaal dr. M.A.W. (Marina) Eckenhausen (hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie) zal de komende tijd de functie van inspecteur-generaal als waarnemer vervullen. Drs. K. (Korrie) Louwes (hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg en hoofdinspecteur Jeugd) wordt dan waarnemend plaatsvervangend inspecteur-generaal. Beiden doen dit naast hun functies als hoofdinspecteur.

Bron: IGJ

Deze pagina is een onderdeel van: