Nieuws

Inspectie bezoekt kleine zorgaanbieders

13 maart 2018

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoekt onaangekondigd de komende periode 30 kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Deze zorgaanbieders hebben eerder een inspectiebezoek gehad en gaan na of zij nog steeds, of inmiddels wel, voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg.

Verschillende zorgvragen

Kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben speciale aandacht van de inspectie. Veel van de kleine zorgaanbieders hebben een gecombineerd zorgaanbod. Ze bieden niet alleen zorg aan mensen met een beperking maar ook aan cliënten met een andere zorgvraag. Zo ziet de inspectie bijvoorbeeld op een locatie cliënten die onder de Wet langdurige zorg (WLZ), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Hierdoor kan een zorgaanbieder met verschillende wet- en regelgeving maar ook met verschillende toezichthouders te maken krijgen. Daarnaast moeten zorgaanbieders rekening houden met veranderingen op het gebied wet- en regelgeving, veldnormen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook vragen de uiteenlopende en ingewikkelde zorgvragen van cliënten om voldoende deskundigheid.

Rapporten openbaar

De inspectiebezoeken zijn onaangekondigd. De inspectie gebruikt hierbij de pijlers van het toetsingskader voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. U kunt dit vinden op www.igj.nl. Zorgorganisaties krijgen een rapport van het bezoek. Deze rapporten worden openbaar gemaakt op de website van de inspectie. De rode draden die de inspectie uit deze bezoeken haalt, worden in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: