Nieuws

Inspectie SZW vraag aandacht voor veiligheid medewerkers

08 juli 2016

Veel medewerkers in de zorg zijn tevreden over de inhoud van hun werk. Tegelijkertijd hebben ze te maken een stijgende werkdruk en onveiligheid op het werk. Dit blijkt uit de Sectorrapportage Zorg en Welzijn 2013 – 2015 van de Inspectie SZW (ISZW). Om de veiligheid van medewerkers te vergroten heeft de VGN samen met de vakbonden in juli 2016 de Veiligplus aanpak gelanceerd.

In 2015 heeft de ISZW geen inspectieproject in de gehandicaptenzorg uitgevoerd. Wel zijn 16 instellingen, waar eerder overtredingen waren geconstateerd, opnieuw geïnspecteerd. 11 instellingen hadden hun zaken inmiddels op orde; 5 instellingen kregen een waarschuwing of een eis voor het ontbreken van voorlich­ting en instructie op het gebied van agressie en geweld en/ of het ontbreken van een evaluatie van het beleid.

Wat betreft de aanpak van werkdruk waren de gecontro­leerde instellingen naast het implementeren van maatrege­len bezig met de uitvoering van een evaluatie om de effectiviteit van het gevoerde beleid te controleren.

U vindt de sectorrapportage in de bijlage.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn