Nieuws

Inspirerende slotbijeenkomst Leernetwerk Seksualiteit en Preventie seksueel misbruik

13 november 2012

Een inspirerende bijeenkomst op 13 november te Utrecht markeerde het einde van het Leernetwerk Seksualiteit en Preventie Seksueel Misbruik uit het Verbeterprogramma voor de Gehandicaptenzorg. De ruim tachtig deelnemers toonden elkaar hun (eerste) resultaten en presenteerden de speerpunten waarmee ze hun eigen trajecten gaan vervolgen. In verschillende programmaonderdelen kregen ze daarvoor nog laatste aanwijzingen mee.

Indrukwekkende opening
Aan het begin van de dag vertelde mevrouw Janssen, namens de cliëntenraad lid van het projectteam van Zuidwester, over een cruciaal moment, toen ze meer dan 10 jaar geleden merkte dat er met haar zoon iets niet goed zat: Ik stond op een T-splitsing: zou ik er maar aan wennen, hem geruststellen en de hele situatie vergeten? Of zou ik aan de bel gaan trekken, onrust veroorzaken,  wantrouwen ervaren, een “moeilijke moeder” zijn? Zou ik denken nou hij zal het zelf wel gewild hebben dus laat maar? Of: ik heb nooit iets van de leiding gehoord, dus het zal wel meevallen? Of zou ik denken, ik heb het fout, zoiets gebeurt niet? Of zou ik naar zijn en mijn emoties luisteren? Ze heeft toen voor dat laatste gekozen en dat heeft uiteindelijk veel goeds gebracht voor haar zoon.

Borgen en verspreiden en Groeikracht
Vervolgens benoemde Nynke Heeringa (Vilans) de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om het borgen van resultaten: het vasthouden/ontwikkelen van routines, trainen/leren, monitoren van resultaten, het vieren van succes en zoeken van uitdaging en het verkrijgen van committment van het management. Daarna gingen de teams aan de slag met een opdracht. Zo beschreef het team van Talant waar men over een half jaar wil staan in een brief die dan naar de eigen directeur wordt gestuurd. Verbreden, normaliseren en behandelketen zijn daarbij sleutelwoorden. Later volgde nog een toelichting door Hilair Balsters en Fransisca Hardeman (Vilans) op de principes van Groeikracht, waarmee verbeterresultaten duurzaam verpreid kunnen worden.

Appreciative Inquiry en motiverende gespreksvoering
Intussen was er een verdiepend parallelprogramma voor de teams van Bartimeus en Lichtenvoorde, die al lange tijd werken aan het thema seksualiteit en preventie seksueel misbruik. Zij kregen uitleg van Jeanette Schonewille (TNO/CBO) en Nico van Oosten (MOVISIE) over de waarderende benadering en over motiverende gesprekvoering en oefenden met de toepassing daarvan. Dialoog, openheid, uitnodigend luisteren en eigen oordelen opzij zetten zijn belangrijke onderdelen hiervan.  

Elevator pitch en (kunst)markt
Midden op de dag bouwden alle deelnemende teams een eigen marktkraam op, waarin ze materialen uit de eigen organisatie uitstalden. In één minuut (de elevator pitch) presenteerden ze aan de overige deelnemers de doelen en eerste resultaten van hun verbetertrajecten, evenals de wijze waarop ze ermee verder zullen gaan. Zo wil Zideris dat hun cliënten hun grenzen leren kennen en bewaken en lieten ze met een DVD zien hoe dit wordt getraind. Visio gaf aan dat de SWOT-analyse veel inzicht had gebracht in behoeften bij medewerkers en cliënten en dat er samengewerkt wordt met HRM om hieraan tegemoet te komen. Het team van Tragel had haar strategie aangepast toen duidelijk werd dat de organisatie ‘verandermoe’ is geworden. Via kleine stapjes lukt het nu om de methodiek van het vlaggensysteem te implementeren.    

Feestelijke afsluiting
Aan het einde van de dag blikte projectleider Nynke Heeringa (Vilans) nog even terug op het traject. Ze complimenteerde de verbeterteams met hun gedegen aanpak, waarmee ze heel diverse thema’s hadden aangepakt. De oogst van de intensieve trajecten is gebundeld in een mooie publicatie, die aan alle deelnemers werd uitgereikt.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: