Nieuws

Internetconsultatie AMvB VN-verdrag sluit op 7 november 2016

07 november 2016

Tot en met 7 november 2016 kan iedereen via internet reageren op het concept Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte. Dit conceptbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur; AMvB) is een uitvloeisel van het debat in de Tweede Kamer over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Daarbij heeft de Tweede Kamer het amendement Otwin van Dijk c.s. aangenomen, waardoor in de wet is vastgelegd dat het de norm is dat goederen en diensten (zoals gebouwen, stemlokalen, websites en openbaar vervoer) toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd is ook het subamendement Van der Staaij c.s aangenomen, dat bepaalt dat in een AMvB moet worden uitgewerkt dat:

  • deze norm niet tot een onevenredige belasting voor een aanbieder van goederen of diensten mag leiden;
  • dat het gaat om ‘geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid’ en
  • het treffen van ‘voorzieningen van eenvoudige aard’.

Zoals gezegd kan iedereen via internet reageren op deze concept AMvB.

In de meer dan 500 reacties die al zijn gepubliceerd op de website is vooral kritiek te lezen op de vaagheid en vrijblijvendheid van de AMvB. De reactie van de VGN leest u hier.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: