Nieuws

Inventarisatie huidige praktijk beeldvorming en diagnostiek bij VG7

19 januari 2020

Onderzoeksbureau Nivel gaat de huidige praktijk rond beeldvorming en diagnostiek van mensen met een VG7 indicatie inventariseren. Dit gebeurt in het kader van het Zinnige Zorgtraject Mensen met Verstandelijke Beperkingen en probleemgedrag van het Zorginstituut.

Probleemgedrag

Doel, opbrengst en opzet van dit onderzoek

Het Nivel gaat beschrijven hoe de beeldvorming en diagnostiek bij volwassen cliënten met ernstig probleemgedrag in Nederland plaatsvindt. Goede beeldvorming en diagnostiek zijn belangrijk voor een succesvolle omgang met probleemgedrag. Er bestaat geen inzicht in de verschillende manieren waarop deze beeldvorming en diagnostiek bij cliënten met ernstig probleemgedrag nu in de praktijk gebeurt, in welke context dat is en wat daarbij de overwegingen zijn.

Het onderzoek geeft inzicht in het palet van de bestaande werkwijzen ten aanzien van de beeldvorming en diagnostiek en de (randvoorwaarden voor) gewenste verbetermogelijkheden. 

Bij een steekproef van 32 zorgorganisaties vinden interviews plaats met de zorgprofessionals die als regie- of procesverantwoordelijke nauw betrokken zijn bij de beeldvorming en diagnostiek bij volwassen cliënten met een VG7 indicatie. Dit zal meestal een gedragskundige zijn.

Traject Zinnige Gehandicaptenzorg
In opdracht van het ministerie van VWS voert Zorginstituut Nederland na de cure nu ook in de care Zinnige zorgtrajecten uit, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Doel is het opleveren van een verbetersignalement waarmee veldpartijen aan de slag gaan. De keuze voor het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) en probleemgedrag is gemaakt in samenspraak met onder meer VGN, NVAVG, NVO, NIP, Ieder(in), KansPlus en ZN. Hierover is recent een richtlijn verschenen.

Afbeelding afkomstig uit infographic over probleemgedrag Kennisplein Gehandicaptensector
 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: