Nieuws

Investeer in betere zorg voor mensen met EMB!

17 mei 2018

Deze oproep doen BOSK, KansPlus, VG Netwerken en de VGN aan de politiek. In een gezamenlijk opgesteld manifest dat ook wordt ondersteund door Ieder(in) en het Platform EMG roepen wij de woordvoerders zorg in de Tweede Kamer op ons te helpen een goed leven voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) mogelijk te maken.

Meer dan basiszorg

BOSK, KansPlus, VG Netwerken en de VGN vinden dat de mensen met EMB recht hebben op een goed leven, net als u en ik. Uit onderzoek blijkt dat ook deze mensen, die voor alles aangewezen zijn op zorg en ondersteuning, perspectief hebben op ontwikkeling en ontplooiing, maar in de praktijk hebben verzorgers en begeleiders onvoldoende tijd om hier aandacht aan te geven. Ze komen niet verder dan verlening van basiszorg. Daardoor worden de individuele ontwikkelkansen van deze mensen onvoldoende benut. Terwijl dit wel nodig is voor een goed leven. Nu het economisch beter gaat in Nederland, is het tijd dat ook deze groep meeprofiteert. Concreet is hier € 70 miljoen voor nodig. Het manifest vindt u onderaan dit artikel.

Onderbouwing

In de afgelopen maanden hebben gedragsdeskundigen, managers, begeleiders en controllers van een twintigtal zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere stakeholders deelgenomen aan een traject om te bepalen wat goede zorg voor deze mensen is en wat daar voor nodig is. Een belangrijk uitgangspunt hiervoor was de factsheet van de Inspectie over goede zorg voor cliënten met EMB en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, aangevuld door mensen uit de praktijk. Vanuit deze inhoud is het zorgprofiel voor mensen met EMB in VG8 geactualiseerd. Daarna is bepaald hoeveel meer tijd er nodig is om de goede zorg ook daadwerkelijk te kunnen leveren. Hiermee is een bijbehorend tarief berekend. Om dit hogere tarief voor deze kwaliteitsimpuls mogelijk te maken, is een investering van € 70 miljoen nodig. Het onderzoeksrapport ‘Actualisatie Zorgprofiel VG8’, dat is opgesteld door bureau HHM treft u onderaan dit artikel.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: