Nieuws

Inzet voormalig zorgpersoneel

Leestijd: 3 minuten
18 maart 2020

Voor de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat er voldoende en gekwalificeerd zorgpersoneel beschikbaar is. Door de Coronavirus COVID-19 pandemie kan een punt worden bereikt waarin door overmacht grote tekorten aan personeel ontstaan, terwijl hulp dringend nodig is. Hierdoor kan sprake zijn van een noodsituatie.

wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19

 Nu de reguliere zorg onder druk komt te staan wordt door het Kabinet de mogelijkheid bekeken om voormalig zorgpersoneel in te zetten ter ondersteuning van de huidige zorgverleners. Hierbij wordt gekeken naar relevante wetgeving – zoals de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) - die betrekking heeft op een veilige uitoefening en goede zorgverlening.
Het Kabinet heeft om die reden voorwaarden geformuleerd waaronder voormalig zorgpersoneel, zoals artsen en verpleegkundigen niet praktiserend, in te zetten in de zorg. Die voorwaarden zijn in bijgaand document opgenomen en op 17 maart jl. gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid.

Zodra de situatie het toelaat, zal de zorgverlening weer moeten worden overgedragen aan de gekwalificeerde BIG geregistreerde zorgverleners.

Het benutten van de mogelijkheden die het Kabinet hiermee schept kan ook van toepassing zijn op bijvoorbeeld Begeleiders met een (voormalig) BIG-registratie als verpleegkundige.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep