Nieuws

Jaarverslag 2019 Scheidsgerecht Gezondheidszorg en de Governancecommissie

04 augustus 2020

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd.
In dit jaarverslag vindt u zowel een verantwoording van het Scheidsgerecht zelf als van de Governancecommissie.

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.
Daarnaast beschikt het Scheidsgerecht over een Governancecommissie. Deze kan vaststellen of in een concreet geval de Governancecode wel of niet geschonden is. De Governancecommissie doet op grond hiervan uitspraak.

De VGN draagt zowel zorgbestuurders als toezichthouders voor als arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en als lid van de Governancecommissie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: