Nieuws

Jeugdautoriteit van start met Kennis- en Informatiepunt Tarieven

21 juli 2023

Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven van de Jeugdautoriteit beantwoordt vragen van aanbieders en gemeenten over jeugdhulptarieven. Via het Kennis- en Informatiepunt Tarieven stelt de Jeugdautoriteit kennis over de totstandkoming van tarieven beschikbaar en denkt onafhankelijk mee over vraagstukken waar professionals tegenaan kunnen lopen. Dit doet de Jeugdautoriteit aan de hand van kennis en ervaring op het gebied van werkwijzen en oplossingen vanuit de (begeleidende) rol als toezichthouder.

Jeugdzorg

Het Kennis- en Informatiepunt Tarieven:

  • Verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten en biedt informatie over tarieven;
  • Brengt nieuwe kennis en inzichten via thematisch onderzoek;
  • Geeft via de Kennisbank Jurisprudentie inzicht in juridische uitspraken ten aanzien van tarieven.

Doelgroep

Het Kennis- en Informatiepunt is er voor medewerkers van gemeenten en jeugdhulpaanbieders die vragen hebben over de totstandkoming van of de methode achter jeugdhulptarieven. Ook medewerkers en beleidsmakers van brancheorganisaties, ministeries en andere instituties kunnen er terecht. De Jeugdautoriteit richt zich met het informatiepunt niet op ouders of cliënten.

Alleen kennis delen

Met het informatiepunt deelt de Jeugdautoriteit kennis, maar vervult geen voorschrijvende, toetsende of bemiddelende rol. De Jeugdautoriteit doet geen uitspraken over de hoogte of toereikendheid van specifieke tarieven. 

Meer informatie over het kennis- en Informatiepunt vindt u op de site van de jeugdautoriteit. 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: