Nieuws

Jeugdbranches steunen oproep gemeenten aan het Rijk: extra geld nu nodig

08 mei 2019

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) steunen de gemeenten in hun oproep aan het Rijk om op te treden als één overheid en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. De branches, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, roepen beide partijen op er snel uit te komen, want de nood is hoog. Na jaren van bezuinigingen door Rijk en gemeenten, zijn de grenzen voor de jeugdhulporganisaties en hun professionals bereikt, waarschuwt de BGZJ. Zonder extra geld, komt de continuïteit en de kwaliteit van zorg in gevaar en zullen wachtlijsten toenemen. “Uiteindelijk zijn de slachtoffers degenen voor wie we het allemaal doen: de meest kwetsbare kinderen en gezinnen,” aldus Hans Spigt, voorzitter van BGZJ.

VNG schrijft vandaag in een open brief in het Algemeen Dagblad dat, als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, het de vraag is of zij hun inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. Spigt: “Het antwoord daarop is nee. Want als gemeenten niet meer middelen krijgen, zullen ze verder drukken op de nu al veel te lage tarieven voor jeugdhulporganisaties. Onze organisaties kunnen alleen goede zorg bieden als ze hun mensen goed kunnen belonen, opleiden en bijscholen in een uitdagende omgeving. En daarvoor is een fair tarief van gemeenten nodig.”

Vraag helder, nu snel antwoord

Als er vanuit het Rijk geen middelen bijkomen, dreigen gemeenten “serieus te overwegen” om de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terug te leggen. De BGZJ roept Rijk en gemeenten op om het zover niet te laten komen. Spigt: “Niemand is gebaat bij een systeemdiscussie. Die is bovendien ook helemaal niet nodig. Het probleem is helder: de vraag is flink toegenomen terwijl het budget stevig is gekrompen. Het is nu aan het Kabinet om zo snel mogelijk met het enige juiste antwoord te komen op deze brief: extra, en structureel meer geld voor de jeugdzorg.”

De open brief en oproep aan het kabinet van de VNG is ook te vinden op de website van de VNG. Zie artikel: 'Tekorten Jeugdzorg en GGZ; open brief en oproep aan kabinet'. 

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: