Nieuws

Kamervragen gesteld over meerzorg ernstig meervoudig gehandicapten

24 juli 2017

Op woensdag 12 juli vroeg de VGN staatssecretaris Van Rijn in een brief om de komende anderhalf jaar €20 miljoen extra beschikbaar te stellen voor verruiming van de meerzorg van mensen met een ernstig meervoudige beperking. Woensdag 19 juli heeft Tweede Kamerlid Anne Kuik kamervragen gesteld over de meerzorg aan de staatssecretaris. 

Deze cliënten verschillen sterk in leeftijd: van 2 tot 55 jaar. Hun ontwikkelingsleeftijd ligt echter tussen de 0 en maximaal 24 maanden. De tarieven om goede zorg aan deze mensen te leveren schieten inmiddels ernstig tekort.

Mensen met een meervoudig complexe handicap komen in aanmerking voor een Zorgzwaartepakket (ZZP 8), vaak aangevuld met zogenoemde meerzorg. Dat gaat om hoge bedragen. En toch knelt het, zowel in de thuissituatie als bij de zorgaanbieder is het huidige tarief onvoldoende om de noodzakelijke zorg te financieren. In de thuissituatie schiet de zorg tekort en levert dit spanningen op voor het hele gezin. 

Onhoudbare situatie

De VGN krijgt steeds meer signalen dat de situatie onhoudbaar wordt. Dit vertellen ouders in de media en ze melden het rechtstreeks aan de VGN of de medewerkers die werkzaam zijn bij de zorgaanbieders. .

Zorgaanbieders voldoen zo goed mogelijk aan de ingewikkelde zorgvraag en intensieve verzorgingsbehoefte. Het betreft zorg die om specifieke deskundigheid, fysieke kracht en de juiste instelling vraagt. Je moet ervoor uit het juiste hout gesneden zijn om het vol te houden. Zorgaanbieders willen er ook voor zorgen dat medewerkers duurzaam en kwalitatief goed kunnen werken.

20 miljoen extra

Op de korte termijn is de oplossing gelegen in de meerzorgregeling. Meerzorg is een toeslag die beschikbaar is als het basistarief niet voldoende is om de zorg te vergoeden.

Uit recente indicatiegegevens blijkt dat deze groep in anderhalf jaar tijd enorm is toegenomen, van 6.000 naar ruim 8.000 cliënten. Van deze groep maakt op dit moment slechts een kleine 3% gebruik van meerzorg. De VGN verwacht dat dit percentage snel zal stijgen, omdat een veel grotere groep cliënten dit nodig heeft en aan de voorwaarden van deze regeling voldoet. Het huidige budget meerzorg kan dit niet opvangen.

De VGN schat in dat er voor het komende anderhalf jaar een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen nodig is voor meerzorg. Het huidige demissionaire kabinet zal hiervan voor dit jaar een bedrag van 5 miljoen beschikbaar moeten stellen en voor 2018 15 miljoen moeten opnemen in de begroting.

Tariefsverbetering

Op de lange termijn is er extra budget nodig voor een tariefsverbetering van ZZP 8, zodat de basiszorg voor deze cliënten wordt gedekt. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk dat de meerzorg eenvoudig toegankelijk is. Zowel in de thuissituatie als wanneer zij wonen bij een van de VGN-leden.

De VGN wil zo snel mogelijk in gesprek over deze ontwikkelingen en wat nu in feite de norm zou moeten zijn van de zorg die deze mensen horen te krijgen. Dat het gaat over meer dan basiszorg, maar ook over kwaliteit van leven.

Media

De brief werd woensdagochtend 12 juli uitgebreid besproken op radio 1

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: