Nieuws

Kennis over niet-aangeboren hersenletsel gebundeld

12 april 2013

Kenniscentrum Vilans heeft donderdag het Kennisplein NAH gelanceerd. Een digitale plek waar professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel goede voorbeelden (good practices), actuele informatie en collega’s in het land kunnen vinden.

Op www.kennispleinNAH.nl zijn momenteel al meer dan tachtig good practices uit het hele land te vinden, allemaal aangedragen door NAH-professionals. ‘Dat is ook de kracht en het idee achter het Kennisplein NAH’, vertelt Marjan Hurkmans van Vilans. ‘Gebruik maken van bestaande kennis. Wat voor de een voor de hand ligt, kan voor een ander een eyeopener zijn.’ Het kennisplein nodigt NAH-professionals uit om kennis landelijk te delen.

Over de regiogrens heen denken
Elk jaar lopen meer dan 100.000 mensen hersenletsel op door een ongeluk of ziekte. Het leven wordt voor hen daarna nooit meer hetzelfde. Bij de zorg en behandeling van mensen met NAH en hun familie zijn diverse sectoren en specialismen betrokken. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de verschillende ‘ketens’ en professionals. Veel regio’s hebben dat goed in orde. Alleen blijft die kennis vaak binnen de regio. Het Kennisplein NAH voorziet in de behoefte om kennis landelijk te delen. Met maar één doel: de zorg voor mensen met NAH verder verbeteren.

Vind wat je zoekt
Professionals kunnen snel achterhalen welke good practice voor hun situatie interessant is, doordat de good practices voorzien zijn van kenmerken. Men kan zoeken op doelgroep, zorgfase en bouwstenen die noodzakelijk zijn voor cliëntgerichte en samenhangende zorg. Ook kunnen professionals met elkaar in contact komen door de zogenoemde kennisprofielen. In dit persoonlijk profiel kan men contactgegevens, expertise en eigen ervaringen met de zorg voor NAH vermelden. Bezoekers kunnen deze informatie inzien en op deze manier met bijvoorbeeld een professional met specialistische kennis buiten de eigen regio in contact komen.

Halen en brengen
Het succes van het plein valt of staat met het actief delen van kennis. Via een good practice, blog of ervaringsverhaal. Iedereen die betrokken is bij NAH-zorg, kan dit doen. Voordat het op de site geplaatst wordt, vindt een redactie beoordeling plaats. Geïnteresseerden kunnen ook een community opstarten en zich abonneren op een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Regionale NAH-zorg nauw betrokken
De Regionale advies- en informatiepunten NAH zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Kennisplein. Zij hebben zich ingespannen om de good practices uit de regio in kaart te brengen en landelijk te delen. Vanzelfsprekend hebben de Regionale advies- en informatiepunten een plek op het Kennisplein NAH.

Ga naar het Kennisplein NAH: www.kennispleinNAH.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: