Nieuws

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.

wetdba

In het Kennisdocument Premiedifferentiatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Deze pagina is een onderdeel van: