Nieuws

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (oktober 2020)

Vandaag is een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

Opengeslagen boeken

In deze versie is de volgende wijziging aangebracht:

Bij vraag 2.8 onder b) is verduidelijkt hoe de uitzondering voor de BBL-leerling moet worden toegepast. De lage WW-premie is pas van toepassing indien de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen.

U vindt het Kennisdocument, dat informatie geeft over de wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW, in de bijlage.

 

Deze pagina is een onderdeel van: