Nieuws

Kindermishandeling en seksueel geweld: Team-Kim luidt de noodklok!

28 april 2020

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een groot probleem. Per jaar hebben 119.000 kinderen te maken met geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Door de coronacrisis kunnen kinderen en jongeren minder of niet naar school. Dit leidt tot een sociaal isolement en maakt kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen minder zichtbaar. Deze doelgroep loopt in deze tijd meer gevaar als het gaat over kindermishandeling en seksueel geweld. Team-Kim, bestaande uit ervaringsdeskundige jongeren, luidt de noodklok en komt met bruikbare tips.

Kind huilt

Als kind is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt met eigen ervaringen of vragen. In een korte video delen ervaringsdeskundige van Team-Kim tips voor kinderen en jongeren in nood. Met deze boodschap willen ze hen een hart onder de riem steken. Ook voor professionals, familieleden of andere betrokkenen hebben ze een video gemaakt met concrete tips.

Wie is Team-Kim?

Team-Kim bestaat uit een groep ervaringsdeskundige jongeren die voorlichting geven over kindermishandeling. Deze groep jongeren hebben ieder hun eigen levensverhaal en delen dit met kinderen, jongeren en professionals door middel van voorlichting op scholen, aan zorgprofessionals of aandachtsfunctionarissen.

Neem voor meer informatie contact op met Team-Kim via info@team-kim.nl.

Nieuwe campagne

De overheid startte onlangs een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Met advertenties op tv, radio en online hopen de ministeries van VWS en J&V slachtoffers en omstanders aan te moedigen om hulp te zoeken.