Nieuws

Kleine wijziging model klokkenluidersregeling

07 juli 2017

In de model klokkenluidersregeling van de BoZ heeft in artikel 3.1. een kleine wijziging plaatsgevonden. De melding van een misstand in een andere organisatie moet nu via de eigen interne procedure worden gemeld en niet direct bij de zorgorganisatie waarin de vermoede misstand plaatsvindt.

Via die interne procedure kan dan bepaald worden wat er met het vermoeden van de misstand in de andere organisatie moet worden gedaan.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: