Nieuws

Kwaliteitskader bereikt mijlpalen op Kwaliteitsdag

01 mei 2013

Op de drukbezochte Kwaliteitsdag die de VGN 25 april in Montfoort organiseerde, bereikte het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg enkele belangrijke mijlpalen. Zo werden instrumenten voor het meten van cliëntervaring (pijler 2B) en de relatie cliënt-professional (pijler 3) gepresenteerd.  En prof. dr. M.G. Boekholdt (voorzitter Stuurgroep) overhandigde het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 officieel aan prof. dr. D. Delnoij van het Kwaliteitsinstituut i.o.

Dagvoorzitter drs. Yvonne Heijnen-Kaales MBA (manager Zorgbeleid van de VGN) heette de ruim 300 deelnemers van harte welkom. Naast kwaliteitsfunctionarissen en bestuurders van gehandicaptenzorginstellingen waren ook veel ‘stakeholders’ aanwezig. Yvonne Heijnen meldde dat nu een essentieel onderdeel in de vernieuwde werkwijze van het Kwaliteitskader (2.0) gereed is gekomen, namelijk het meten van cliëntervaringen (pijler 2B). Hiervoor kunnen instellingen kiezen uit een waaier van cliëntervaringsinstrumenten.

Waaier

Een onafhankelijke commissie bestaande uit prof. dr. P. Meurs (Erasmus universiteit), prof. dr. P. Embregts (Universiteit Tilburg) en prof. H. Nies (Vrije Universiteit) is verantwoordelijk voor de selectie van instrumenten voor de waaier. Henk Nies deelde in zijn plenaire bijdrage de ervaringen van deze commissie. Hij gaf een heldere toelichting op de gehanteerde criteria en uitgangspunten voor de selectie en gaf een beschouwing op de negen tot nu toe toegelaten instrumenten. Bij de verdere ontwikkeling is aandacht nodig voor zaken als eigenaarschap, privacyprotocol, eenheid van taal en het gebruik van de gegevens, aldus de heer Nies.

Parade

Vervolgens was er een parade van de cliëntervaringsinstrumenten: de POS (Sytes), Onze cliënten aan het woord (Ipso Facto), Cliënten over kwaliteit (LSR), C-Toets (VOBC/Stichting Alexander), Tevredenheidsonderzoek (PSW), Quality Cube (Buntinx), Ben ik Tevreden (Dichterbij/Van Biene) en Wat vind ik ervan? (Siza). De instrumenten werden gepresenteerd met een ‘elevator pitch’. Later op de dag konden de deelnemers deze kennismaking verdiepen via workshops die op decentrale locaties in Montfoort werden gehouden. Dit werd erg gewaardeerd. Ook kregen de deelnemers aan het einde van de dag een beknopt overzicht van de tot nu toe geselecteerde instrumenten mee, in de vorm van een daadwerkelijke waaier.

Ontdekkingsreis
 

Drs. R. Hoogma (bestuurder van Siza en VGN-bestuur) gaf een inkijkje in ‘de ontdekkingsreis’ die de uitwerking van pijler 3 is. Deze is gericht op de relatie tussen cliënt en professional. Het gaat hier om een interne verplichting van gehandicaptenzorginstellingen, die kwaliteitsverbetering beoogt. Daarbij valt te denken aan vormen van audits en andere kwalitatieve methodes. De VGN wil good practices op dit terrein verzamelen en verspreiden. Op deze dag werd hiermee gestart.
In de middag waren er namelijk workshops over Kijk naar wat we zeggen (Sherpa), Cliënt-begeleider relatie vragenlijst (Baalderborg Groep), Beelden van kwaliteit (prof. Reinders), Cliëntenaudit (Stichting Alexander), Quick Scan (ASVZ), Samen sterker (Stichting Maashorst, Juzt), Evaluaties (Perspectief), Ervarend werken (OlmenEs) en Versterken van dialoogvaardigheden als basishouding (Siza).

 

Visiedocument

In het laatste onderdeel van het plenaire programma overhandigde prof. dr. M.G. Boekholdt, voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, het Visiedocument Gehandicaptenzorg 2.0 officieel aan prof. dr. D. Delnoij, kwartiermaker van het Kwaliteitsinstituut.
De heer Boekholdt bracht naar voren hoe het veld de uitdaging had opgepakt om tot een werkbare werkwijze te komen. Hij had daarbij een kanteling van dwang naar drang waargenomen. Zijn hoop is dat het nieuwe kwaliteitsinstituut zal blijven aansluiten bij waar het veld mee bezig is, dit zal doorontwikkelen en dat daarbij ook de eigenheid van de langdurige zorg zo goed mogelijk zichtbaar zal blijven.
Prof. dr. D. Delnoij gaf inzicht in ‘haar’ agenda: onderzoek binnen ZonMw naar kwaliteit van zorg, doorontwikkeling en onderbouwing van de cliëntervaringsinstrumenten, innovatieve methoden (kwalitatief en kwantitatief) om de relatie te meten, het meten van kwaliteit van leven op de brede domeinen van het VN-verdrag, de relatie tussen kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg en een verkenning naar de manier waarop cliënten in de langdurende zorg kiezen.  


Impressie

Tijdens de Kwaliteitsdag was de Twitterwall actief. Hierop konden de deelnemers zien hoe Twitteraars de Kwaliteitsdag beleefden en wat ze ervan vonden. 

Met dank aan Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: