Nieuws

Kwart daklozen lichte verstandelijke beperking

10 oktober 2012

Naar schatting 25 procent van de dak- en thuislozen in Nederland heeft een lichte verstandelijke beperking. Dit blijkt uit het samenwerkingsproject ‘(On)Beperkte Opvang’ van de Federatie Opvang en ondersteuningsorganisatie voor mensen met een beperking MEE Nederland.

De organisaties verwachten dat het aantal mensen met een lichte verstandelijke beperking in de maatschappelijke opvang de komende jaren alleen maar groter wordt. Als gevolg van de financiële crisis en bezuinigingsmaatregelen kan juist deze groep zich steeds moeilijker handhaven.

Herkennen beperking
MEE Nederland en de Federatie Opvang hebben een samenwerkingsmodel ontwikkeld voor de tijdige herkenning van een licht verstandelijke beperking bij daklozen en thuislozen. Hierdoor kunnen zij adequater geholpen worden en kan worden voorkomen dat ze opnieuw in de problemen raken. Een licht verstandelijke beperking, of een vermoeden hiervan, stelt specifieke eisen aan de benadering, bejegening en ondersteuning. In 2011 zijn hiertoe door De Federatie Opvang en MEE Nederland vijf pilots gestart in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle/Overijssel.

Bron: Zorgvisie

Deze pagina is een onderdeel van: