Nieuws

Langdurige zorg presenteert stip op de horizon COVID-19

07 maart 2022

Twaalf partijen uit de langdurige zorg hebben samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. Zij beschrijven hierin hoe zij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat er nodig is van de systeempartijen en wat ze hier zelf aan gaan doen.

Coronavirus op blauwe achtergrond

De volledige notitie kunt u onder dit artikel downloaden.

Wat is er nodig van systeempartijen

Vanuit de systeempartijen (VWS, RIVM, GGD) is een aantal zaken nodig om de stip op de horizon te bereiken. De twaalf veldpartijen wensen systematische voorlichting van de drie systeempartijen over preventie. Ook vragen ze om een landelijk structureel vaccinatieprogramma met eenvoudige registratie en duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is voor het vaccineren van professionals en bewoners. Daarbij willen ze zekerheid van levering en financiering van beschermende middelen en tests. Hetzelfde geldt voor langjarige financiering van infectiepreventie in de langdurige zorg. Ook vragen ze gestandaardiseerde monitoring voor veelvoorkomende virussen om tijdig bij te kunnen sturen.

Ook een aantal wensen over de structuur van de crisisorganisatie in de langdurige zorg wordt op tafel gelegd. Zo wil het veld duidelijkheid over de rol van de GGD en het RIVM in de langdurige zorg. Ook wordt er een structurele aansluiting in de ROAZ-structuur gevraagd. De initiatiefnemers vragen om blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur. Hier was tijdens de afgelopen twee COVID-19 jaren geen sprake van.

Wat de langdurige zorg zelf oppakt

De langdurige zorgpartijen pakken uiteraard ook zelf diverse zaken op om de stip op de horizon te bereiken. Bijvoorbeeld de tijdige communicatie en nazorg voor bewoners en naasten. Het hebben van aandacht voor mogelijke virusuitbraken tijdens de reguliere Advance Care Planning (ACP) gesprekken. Ook structureel werken aan infectiepreventie en borgen van inspraak van professionals worden in het rapport genoemd. Verder worden diverse documenten geactualiseerd en indien mogelijk herschreven zodat ze voor alle virusuitbraken van toepassing zijn. De partijen blijven structureel met elkaar overleggen.

Ambulante zorg

De notitie is geschreven voor de woonlocaties in de langdurige zorg. Maar veel mensen met een beperking wonen niet in een zorgorganisatie. In vervolg op de goede samenwerking rond het stuk ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ wordt daarom gewerkt aan een vergelijkbare notitie gericht op de ambulante zorg en ondersteuning. Ook hierin beschrijven we hoe wij als partijen ervoor willen zorgen dat we in de toekomst zo goed mogelijk met COVID-19 om kunnen gaan en wat wij daarvoor nodig hebben vanuit systeempartijen.

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NIP, NVAVG, NVO, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN, Zorgthuisnl en Verenso zijn de initiatiefnemers van de notitie ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: