Nieuws

LifeWise op het Festival Forensische zorg

18 februari 2020

Het jaarlijkse Festival Forensische zorg eind januari jl. stond dit jaar in het teken van het thema  ‘spanning’. Middin, Vereniging Gehandicaptenzorg en Gemeente Rotterdam verzorgden gezamenlijk een deelsessie over de nieuwe aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens en na detentie.

Workhop Festival

Recidive voorkomen, meer levensgeluk voor de cliënt, meer bevredigend werk voor de begeleider én ook nog met minder kosten. Het klinkt als een utopie, maar uit onderzoek van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met medewerking van onder andere zorgorganisatie Middin blijkt dat het kan. Eind vorig jaar heeft de VGN de aanpak in een maatschappelijke businesscase gepresenteerd. Uit de ‘Integrale aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie’ blijkt dat het voor alle partijen voordelen heeft als een cliënt met LVB al tijdens zijn detentie begeleiding krijgt bij de terugkeer naar de maatschappij. Concreet: elke euro die wordt geïnvesteerd in de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking tijdens hun detentie, levert ruim drie euro op.

De groeiende omvang van mensen met een licht verstandelijke beperking in detentie is zorgwekkend. Zo wordt er ook een groei gezien in de forensische zorg wat betreft cliënten met een licht verstandelijke beperking. Binnen Middin wordt het methodisch kader LifeWise gebruikt voor het begeleiden van forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking. Lifewise sluit aan bij de integrale aanpak die is beschreven in de maatschappelijke businesscase.

Enthousiaste reacties
Onder leiding van Julia Braun, coördinator Forensische zorg en accountmanager LifeWise bij Middin, deelden Evert van Balen (begeleider specialistisch LVB team Middin), Christiaan Slooff (senior contractmanager Gemeente Rotterdam) en Han Huizinga (senior beleidsmedewerker Vereniging Gehandicaptenzorg) hun kennis. Tijdens de panelsessie werd ook uitleg gegeven hoe LifeWise je kan ondersteunen bij het begeleiden van LVB-cliënten met bijkomende complexe problematiek. Julia Braun (Middin): “De workshop was heel goed bezocht. Het was aan het einde van de dag maar alsnog waren er ruim 100 mensen! Er waren zelfs niet genoeg stoelen voor iedereen. We kregen enthousiaste reacties, veel vragen en hebben veel brochures uitgedeeld over LifeWise.”

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen