Nieuws

logboek en artikel Leonie Stokkentre

16 april 2015

Hierbij een artikel dat mij geïnspireerd heeft voor verder onderzoek met betrekking tot leefklimaat. Ik heb de onderzoeksvraag nog niet helder, maar zou leefklimaat graag koppelen aan inzet vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Tevens ook mijn logboek tot nu toe.