Nieuws

Media-aandacht moeilijk plaatsbare VG6/7 rendeert

29 maart 2017

Verschillende media hebben in de afgelopen dagen aandacht besteed aan moeilijk plaatsbare kinderen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek (VG6/7). Die aandacht zorgde er inmiddels voor dat er beweging kwam in een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. 

Het begon met een bericht van MEE Nederland om iets aan de soms schrijnende situaties te doen. Daarop volgde op zondag 26 maart een eerste uitzending van Nieuwsuur waarin onder andere ouders aan het woord kwamen die te maken hebben met een kind dat zij niet geplaatst krijgen. Een dag later volgde een tweede uitzending van Nieuwsuur, waarin bestuurder Kees Erends van ’s Heeren Loo namens de zorgaanbieders aan het woord kwam.

Tussendoor kreeg VGN-directeur Frank Bluiminck op radio1 de gelegenheid om de kwestie verder te duiden. Hij onderstreepte dat het niet om een homogene groep gaat en dat de zorgvraag complex is. Bluiminck pleitte er onder andere voor om ouders beter voor te bereiden als verzorging thuis niet meer kan en drong er op aan om ‘kastje-muur’ situaties te voorkomen. “In samenwerking met verzekeraars moet snel worden gehandeld. Met een bemiddelende rol voor de zorgkantoren, terwijl administratieve oplossingen als wachtlijsten worden vermeden”.

De publiciteit rond dit beladen thema wierp al snel vruchten af. Niet alleen besteedden inmiddels internetfora en andere media aandacht aan het onderwerp, er kwam ook inhoudelijk schot in de zaak. De zorgkantoren gaven kort na de tv-uitzendingen aan in gesprek te willen met de zorgaanbieders. Dit gaat in week 14 gebeuren. Wordt vervolgd...  

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: