Nieuws

Medische gegevens van ‘vaste passanten’ ook opvraagbaar

01 mei 2020

Bij de dossiers die zijn aangemeld op het LSP worden ook de dossiers meegenomen van mensen die als ‘vaste’ passant zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk (en bovendien tijdens het afgelopen half jaar minstens eenmaal contact hebben gehad). Dit geldt niet voor dossiers van mensen die eerder hebben aangegeven bezwaar te maken tegen uitwisseling van medische gegevens of dossiers die sowieso niet aan de eisen voor aanmelding voldoen (bv geen BSN). Nee = Nee.

Vanaf medio april 2020 worden van meer burgers de medische dossiers die zijn vastgelegd in de huisartspraktijken aangemeld op het Landelijk Schakelpunt op basis van een Noodwet van de Minister van VWS. Deze aanmelding geldt niet voor dossiers van mensen die eerder hebben aangegeven bezwaar te maken tegen uitwisseling van medische gegevens of dossiers die sowieso niet aan de eisen voor aanmelding voldoen (bv geen BSN). Nee = Nee.
Bij de dossiers die wél worden aangemeld worden ook de dossiers meegenomen van mensen die als ‘vaste’ passant zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk (en bovendien tijdens het afgelopen half jaar minstens eenmaal contact hebben gehad). Dit was eerder niet altijd mogelijk.

Meer hierover leest u in de bijlage over het project Waarneemgegevens huisartsen - arts verstandelijk gehandicapten. 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: