In meer dan 140 gemeenten assisteren mensen met licht verstandelijke beperking op stembureaus

In meer dan 140 gemeenten werken mensen met een licht verstandelijke beperking mee als vrijwilliger op het stembureau tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Een maatje begeleidt hen bij taken als het checken van identiteitsbewijzen, stembiljetten tellen of mensen ontvangen. Afhankelijk wat iemand aankan.

Het is een initiatief van stichting Prokkel om inwoners met een licht verstandelijke beperking te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het initiatief sluit aan bij het VN-verdrag Handicap waarmee wordt gevraagd te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. 

Dezelfde taken

De duo’s werken een dag of dagdeel in een stembureau, afhankelijk van wat de persoon met de beperking aankan. Dat geldt ook voor de taken. De een zal vooral mensen ontvangen en een ander kan identiteitsbewijzen controleren en ook stembiljetten tellen. Net als iedere andere vrijwilliger krijgt de persoon met een beperking een vergoeding. De meeste vrijwilligers hebben inmiddels de toelatingstoets achter de rug en zijn dus klaar voor 14, 15 of 16 maart. Iedereen is goed geïnformeerd, zodat de dagen soepel kunnen verlopen. Als het goed is hebben ze dan niet alleen een mooie maatschappelijke bijdrage geleverd aan de samenleving, maar ook gewoon een leuke dag samen gehad", aldus Marian Geling, projectleider bij Stichting Prokkel.  

Waardevolle vrijwilliger

Per deelnemende gemeente doen een of meerdere duo’s mee. Volgens Marian Geling leren mensen met een beperking hierdoor over het stembureau en kunnen ze een voorbeeld zijn voor andere mensen met een beperking. Geling: "Er zijn in Nederland 1 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom is het niet alleen belangrijk dat de processen rondom verkiezingen begrijpelijk zijn, maar ook dat ze er zelf een actieve rol in hebben". Een van die manieren is om ze vrijwilligerswerk te laten doen op stembureaus. Ze krijgen dezelfde taken als de andere stembureauleden, met het enige verschil dat ze hierin – indien nodig – ondersteund worden door een stembureaulid.”

De stichting, die ‘prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking’, bevordert deed vorig jaar een proef tijdens de landelijke verkiezingen. In zeven gemeenten werkten ‘prokkelduo’s’ mee op stembureaus: mensen met een licht verstandelijke beperking samen met hun maatje, zoals een naaste of een begeleider van een zorginstelling. Er zijn ook gemeenten die er dit jaar voor kiezen om een duo mee te laten kijken, zodat ze volgend jaar mee kunnen doen, als een soort opstapmodel. 

‘Inclusieve stembureaus’ ingezonden voor Nationale Vrijwilligersprijzen 2022

De verkiezingscampagne van Prokkel doet mee Nationale Vrijwilligersprijzen 2022! Het thema van 2022 is ‘Trots op je team!’ Zie ook het filmpje in dit artikel.

 Voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten en het aantal duo’s, klik hier.