Nieuws

Meerdere toelatingen per instelling? Voeg ze samen!

30 november 2018

Heeft u als instelling meerdere toelatingen? Laat ze samenvoegen!

Eén toelating per instelling/organisatorisch verband
Een instelling kan in Nederland met een toelating zorg leveren vanuit één of meerdere vestigingen. Onder instelling wordt op grond van artikel 1, onderdeel f, van de WTZi verstaan ‘een organisatorisch verband dat een toelating heeft als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de WTZi’. Hieronder vallen alle verschijningsvormen van instellingen, dus zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.

Overbodig
De toelating wordt afgegeven aan de rechtspersoon of andere rechtsvorm en niet aan onderliggende vestigingen. Meerdere toelatingen per rechtspersoon/rechtsvorm veranderen dus niets aan de rechtspositie van de instelling en zijn daardoor overbodig.

Administratieve lasten
Meerdere toelatingen per instelling brengen onnodige administratieve lasten met zich mee. Ook is er een grotere kans op onregelmatigheden die kunnen leiden tot problemen in het toezicht en de handhaving.

Hoe samenvoegen?
U kunt de toelatingen van uw instelling samen laten voegen via het aanvraagformulier https://www.wtzi.nl/documenten/formulieren/2017/10/26/aanvraag-wijziging.

 

 

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: