Nieuws

Meld u aan voor het VGN-platform contractering sociaal domein!

23 december 2019

De VGN start in 2020 het platform contractering sociaal domein. Bent u zorgverkoper of beleidsmedewerker jeugd en/of Wmo, werkt u bij een van de leden van de VGN en bent u betrokken bij de contractering van zorg met gemeenten? Meldt u dan aan voor dit platform!

verwerkersovereenkomst

Doel van dit initiatief is een platform te bieden aan leden om kennis en ervaringen uit de lokale praktijk met elkaar uit te wisselen en op die manier van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Vanuit de VGN benutten we graag de kennis en ervaring van de leden van het platform om mee te denken over oplossingen om het proces van contracteren in het sociaal domein te verbeteren. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van een landelijke rekentool voor de berekening van reële tarieven Wmo-begeleiding.

Het platform zal circa vier keer per jaar worden georganiseerd. De nadruk van de onderwerpen die in het platform worden besproken ligt op de financiële kant van het contracteren.

U kunt zich tot 26 januari aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: