Nieuws

Meld u aan voor werksessies lokale belangenbehartiging

Lokale belangenbehartiging is belangrijk, ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Om uw boodschap goed voor het voetlicht te brengen in uw gemeente, faciliteert de VGN haar leden bij de lokale belangenbehartiging. Voor een goede positie in het lokale speelveld bieden we drie verschillende werksessies aan. Tijdens deze werksessies wisselen professionals uit de gehandicaptenzorg, onder deskundige leiding van een trainer van Wallaart & Kusse Public Affairs, kennis en ervaringen met elkaar.

Dinsdag 12 juni 2018: Training Issuemanagement
Hoe speel je als aanbieder in op het publieke debat? En hoe ga je om met incidenten waar media en politici bovenop springen? Je kan hier beter op inspelen wanneer je weet welke onderliggende discussies er spelen. In deze werksessie kijken we naar trends en issues die de belangen van de zorgorganisaties kunnen raken. Verder verkennen we de kansen voor zorgaanbieders om media in te zetten bij belangenbehartiging. 

Maandag 18 juni 2018: Begroting lezen en gebruiken 
Hoe lees je een begroting van de gemeente? In deze werksessie leren de deelnemers niet alleen de begroting te lezen, maar ook te gebruiken. Wat betekenen reserves en wanneer en waarvoor kunnen potjes gebruikt worden? Na deze werksessie kan je een begroting lezen en kan je deze kennis gebruiken in je lokale lobby. 
Deze werksessie wordt gegeven door WKPA in samenwerking met Rik Hindriks. Hindriks is expert op het gebied van (overheids)financiën en heeft een eigen adviesbureau, Hinson advies. Hij vervulde jarenlang verschillende financiële functies, was Kamerlid en directeur van de Rekenkamer Dordrecht. 

Dinsdag 11 september 2018: Verdieping lokaal lobbyen
Op welke manier kan je het lokale beleid beïnvloeden? Deze werksessie is een verdieping op de werksessies ‘Boodschap in het collegeakkoord’ die de VGN begin dit jaar gaf. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de gemeente, maar ook aan de samenwerkingsverbanden waarbinnen gemeenten zorgbeleid maken. Hoe kan je ook deze beïnvloeden? De deelnemers leren tijdens deze werksessie welke middelen ze kunnen gebruiken voor belangenbehartiging.

Voor wie?
De werksessies zijn interessant voor bestuurders, directeuren, managers en beleids- en communicatieadviseurs die zich op strategisch niveau bezighouden met het sociaal domein. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal 20 deelnemers, dus meld u snel aan. 

Tijd en locatie
Alle bijeenkomsten zijn in The Colour Kitchen (Zuilen) in Utrecht en vinden plaats van 13.00-16.00 uur. Voorafgaand om 12.30 is er gelegenheid om van een lunch gebruik te maken. U ontvangt een week voor aanvang een bevestiging en aanvullende informatie.

Aanmelden kan via het formulier wat u hieronder ziet.

Deze pagina is een onderdeel van: