Nieuws

Methoden gemeenten voor toegang Wmo

13 november 2012

Veel gemeenten zijn bezig wijkteams in te richten die als een soort algemene voorziening vragen van burgers moeten kunnen beantwoorden. Pas als het complex wordt, wordt een burger doorverwezen naar gespecialiseerde zorgaanbieders. Voor de toegang tot deze gespecialiseerde zorgaanbieders gebruiken gemeenten verschillende methoden. Via deze methoden krijgen zij inzicht in de problematiek van burgers op de verschillende leefgebieden. Voor aanbieders belangrijk om kennis te hebben van de methodieken om daarmee hun eigen aanbod in te richten.

In de bijlagen treft u beknopte informatie aan over

  • Een vragenlijst Wmo: hierin komt de kanteling in de vraagstelling aan burgers die zich tot een Wmo loket wenden tot uitdrukking.
  • Zelfredzaamheidsmatrix: een methode om de zelfredzaamheid van burgers over verschillende leefgebiedenĀ te scoren.
  • Participatieladder: een methode om de mate van meedoen aan de samenleving in beeld te brengen.