Minder zorg door ontoelaatbare kosten gehandicaptenvervoer

Door bezuinigingen op vervoer van en naar dagbesteding krijgen gehandicapten steeds vaker te maken met onacceptabele situaties. Tegelijkertijd worden tekorten opgevangen door te bezuinigen op begeleiders. Die tekorten zijn sinds de bezuinigingen in 2013 opgelopen tot tientallen miljoenen. De VGN vindt dat er een grens is bereikt en dringt vandaag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer sterk aan op invoering van kostendekkende vervoerstarieven. 

In Nederland hebben dagelijks circa 60.000 mensen met een beperking vervoer nodig van en naar dagbesteding. De bezuiniging in 2013 op vervoer was fors: bijna vijftig procent, waardoor de vergoeding onder de kostprijs kwam te liggen. De sector heeft in de afgelopen vier jaar veel gedaan om die bezuiniging zelf op te vangen. Door meer gehandicapten tegelijk te vervoeren en het schrappen van begeleiders op de bussen kon lang stand worden gehouden. Maar inmiddels zijn tientallen vervoerders failliet gegaan, meldt KNV, de koepelorganisatie voor beroepsvervoer tijdens de hoorzitting.

Ontwikkelingskansen

“Dagbesteding is voor mensen met een beperking wat werken en scholing is voor mensen zonder beperking,” meldt VGN-directeur Frank Bluiminck vanmiddag persoonlijk de vaste Kamercommissie. “Dankzij dagbesteding kunnen kinderen en volwassenen met een beperking zich ontwikkelen, leren en een zinvol bestaan hebben. Maar door de maatregelen zijn de reistijden opgelopen, is de kwaliteit – waaronder de veiligheid – van de ritten aangetast en nemen de klachten toe. Intussen worden de tekorten opgevangen door te bezuinigen op de zorg zelf, bijvoorbeeld door minder begeleiders aan te nemen.”

NZa te traag

“Om cliënten zich, conform het VN-verdrag, optimaal te laten ontwikkelen en ‘onbeperkt’ te laten meedoen, moeten we zorgen voor adequate dagbesteding, waarbij vervoer geen obstakel mag vormen,” vindt Bluiminck. “De aankondiging van de NZa dat pas in 2019 wellicht op basis van onderzoek nieuwe tarieven worden vastgesteld, is dan ook onaanvaardbaar. De gehandicaptenzorg heeft zelf alles al gedaan om de bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden. Al te lang wordt zorggeld ingezet om het vervoer te kunnen blijven betalen. Kostendekkende vervoerstarieven kunnen deze onverantwoorde scheefgroei een halt toeroepen.”

Achtergronden over de vervoersproblematiek staan in een position paper (zie bijlage). Kijk hier naar een filmpje hoe Tygo (9) dagelijks drie uur heen en terug reist naar dagbesteding.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van