Ministerie Justitie en Veiligheid publiceert informatie over Wbtr

Gisteren heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid een informatieblad ‘Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen’ gepubliceerd. In dit informatieblad vindt u nadere informatie over de wet en wordt aangegeven welke acties vereist zijn.

Informatie voor begeleiders

De Wbtr treedt met ingang van 1 juli in werking en zorgt ervoor dat het rechtspersonenrecht meer wordt gestroomlijnd en in lijn wordt gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en NV. Zo zit in de nieuwe wet een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden.

Het is belangrijk op de wet voorbereid te zijn, maar dat vraagt wel wat werk om dit goed te doen. Kennisnemen van alle eisen en manieren om eraan te voldoen kan op een gemakkelijke manier, namelijk via een stappenplan van wbtr.nl. Wij zijn partner geworden van dit initiatief. Met gebruik van de kortingscode VGNWBTR50 ontvangen leden 50% korting. Voor meer informatie: https://wbtr.nl/partner/vereniging-gehandicaptenzorg-nederland/

Met behulp van het Wbtr-stappenplan kost het naar verwachting drie tot vier uur binnen één of twee bestuursvergaderingen om alle zaken op orde te hebben.

Meer weten? Op wbtr.nl staat meer informatie over deze wet.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk
E-mail
Telefoonnummer
Rita Hut

Deze pagina is een onderdeel van