Nieuws

Ministeriële regeling persoonsgegevens Jeugdwet gepubliceerd

26 augustus 2016

Op 24 augustus 2016 is de Ministeriële Regeling over enkele regels die mogen worden uitgewisseld tussen aanbieders en gemeenten gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling maakt duidelijk welke gegevens gemeenten en aanbieders van jeugdhulp mogen uitwisselen ten behoeve van bekostiging, materiële controle en fraudebestrijding. 

De regeling treedt in werking per 25 augustus 2016 en bevat een aantal artikelen die in werking treden met terugwerkende kracht. Deze regeling vervangt de tijdelijke regeling over het verstrekken van persoonsgegevens.

De Regeling bevat geen regels over andere aspecten van de jeugdhulp waar gegevensuitwisseling een rol speelt, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de toegang. In juni 2016 hebben clienten, gemeenten en branches afspraken gemaakt over vuistregels bij het respecteren van de privacy van clienten. De verwachting is dat deze vuistregels voldoende houvast bieden voor gemeenten en zorgaanbieders.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: