Nationaal Kompas Volksgezondheid geactualiseerd met cijfers verstandelijke beperking

Met ingang van 23 juni 2014 is het Nationaal Kompas Volksgezondheid geactualiseerd met recente cijfers over verstandelijke beperking. De pagina's over verstandelijke beperking bevatten een omschrijving van de doelgroep, gaan in op wat een verstandelijke beperking inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn, geeft een beeld van mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling en bevat cijfers over het aantal mensen met een verstandelijke beperking en de omvang van het zorggebruik.

Achtergronden
Het Nationaal Kompas Volksgezondheid biedt professionals informatie over de volksgezondheid en zorg in Nederland. U vindt er informatie over gezondheid en ziekte, gezondheidsdeterminanten, gezondheidsachterstanden, preventie, zorg, de bevolking en internationale vergelijkingen.

Het Nationaal Kompas Volksgezondheid is onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV-2014). 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga