Nieuws

Nieuw model klokkenluidersregeling

11 april 2023

Op 18 februari 2023 is de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet huis voor klokkenluiders. De BoZ heeft de modelregeling voor klokkenluiders aangepast aan de nieuwe wet.

Model Klokkenluidersregeling

Infographic met belangrijkste wijzigingen

In een infographic zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Bestaande regelingen moeten worden aangepast aan nieuwe beschermingsmaatregelen voor klokkenluiders. 

De nieuwe wet

Onder de vorige wet moest de melder aantonen dat hij een melding had gedaan, dat hij was benadeeld en dat de benadeling kwam door die melding. Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders hoeft hij alleen aan te tonen dat hij met redelijke gronden heeft gemeld en dat hij is benadeeld. De nieuwe wet gaat uit van het vermoeden dat de benadeling het gevolg is van de melding of openbaarmaking. De bewijslast ten aanzien van het verband tussen de benadeling en de melding is verschoven naar de werkgever. Het is nu aan de werkgever (die de benadelende maatregel heeft genomen) om aan te tonen dat de benadeling niet het gevolg is van de melding.

Lees meer over de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders.

De BoZ (Brancheorganisaties Zorg bestaande uit ActiZ, de Nederlandse ggz, NFU, NVZ en de VGN) heeft de modelregeling voor klokkenluiders aangepast aan de nieuwe wet.

Klik hier voor het model in word.
Klik hier voor het model in pdf.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: