Nieuws

Nieuwe editie Leergang Simpel Switchen in december van start

Leestijd: 5 minuten
09 november 2023

Wil jij het mensen makkelijker maken om een stap te zetten naar (beschut) werk en eventueel weer terug? Wil je ontdekken welke handelingsruimte je als professional hebt? Dan is deze online leergang van SAM, Divosa en Movisie iets voor jou. Meld je aan voor een, meerdere of alle modules!

Simpel Switchen

Het sociaal domein kent veel wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand een stapje vooruit? Hoe zet je de regels zo in dat iemand zich veilig voelt die stap te zetten? Is de oude voorziening nog voorhanden als het toch niet blijkt te werken? De leergang Simpel Switchen biedt professionals handvatten om inwoners te ondersteunen bij het maken van een overstap. Hierbij is er ook aandacht voor samenwerken met andere partijen.

Voor wie? 

Deze leergang is bedoeld voor uitvoerend professionals binnen de participatieketen in het sociaal domein, bijvoorbeeld bij gemeenten (Werk en Inkomen en Wmo), zorginstellingen, dagbesteding en het UWV.

Na afloop van de leergang ...

  • Heb je meer inhoudelijke kennis over de overgangen in de Participatieketen, bijvoorbeeld over de overgang van dagbesteding naar werk.
  • Weet je welke discretionaire handelingsruimte je kunt innemen binnen de huidige wet- en regelgeving.
  • Ben je je bewuster van het perspectief van de inwoner, het gezag van de professional en morele dilemma’s.
  • Ben je in staat om samenwerkingen op te zetten als de situatie van de inwoner daarom vraagt.
  • Kun je het belang van Simpel Switchen vertalen naar het primaire proces en weet je hoe je dit kunt agenderen in jouw organisatie.

Kosten

Deelname aan de leergang kost €200,-. Je kunt ook aan losse modules meedoen. Dat kost €50,- per module.

De modules

De modules van de leergang vinden plaats op 12 december, 18 januari, 8 februari en 5 maart.

Bijeenkomst 1

Simpel Switchen: het gedachtegoed – de beroepsopdracht

Datum: 12 december 2023
Tijdstip: 14.00 – 16.30 uur

In deze sessie zoomen we in op de beroepsopdracht, de dagelijkse praktijk en wet- en regelgeving. Waar zitten de raakvlakken tussen het werkproces en dienstverlening van gemeenten, het UWV, de zorg- en dagbestedingsinstellingen? Hier wordt kennis gemaakt met elkaars context, opdracht (wet- en regelgeving) en uitvoering. Waar lopen professionals in de praktijk tegenaan? En wanneer kan er wél samengewerkt worden en waar liggen de grenzen van je eigen opdracht? Hoe kan de samenwerking zo ingericht worden dat de dienstverlening aan de burger versterkt wordt?

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst 2

Simpel Switchen: Stevig in je schoenen: professionalisering en identiteit

Datum: 18 januari 2024
Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur

Wat voor soort professional ben jij eigenlijk? Wat is jouw professionele identiteit? Deze bijeenkomst helpt je je professionele identiteit te versterken, wat een belangrijke voorwaarde is voor het kunnen maken van beslissingen met groot gewicht in de praktijk van alledag.

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden 

Bijeenkomst 3

Simpel Switchen: Professionele autonomie: wat is je handelingsruimte?

Datum: 8 februari 2024
Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

Je bent uitvoerend professional, dus de wet is je leidraad. Maar de wet laat ook handelingsruimte over. Nu nog meer dan vroeger. Deze ‘discretionaire’ ruimte geeft jou de ruimte om als professional het goede te doen in een bepaalde situatie. Dat vraagt telkens opnieuw lastige afwegingen. Het beroepsstatuut helpt je daarbij.

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Bijeenkomst 4

Simpel Switchen: Samenhangend beleid: virtuele inspiratie on tour!

Datum: 5 maart 2024
Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur

Hoe doe je dat dan: samenhangend beleid formuleren, waar je als professional echt mee uit de voeten kunt. We besteden aandacht aan meerdere voorbeelden uit de praktijk. En we laten ons inspireren door de werkwijze bij Gemeente Oss: van Zorg naar Werk. Marjet van Houten licht die aanpak toe: “Professionals zijn vaak onbekend met elkaars wereld en spreken elkaars taal niet.” Welke stap zou jij vanuit jouw rol en functie als eerste kunnen zetten?

Naar de modulepagina voor meer informatie en aanmelden

Bron: Simpel Switchen

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: