Nieuws

Nieuwe update voorbereiding no-deal Brexit

24 september 2019

In drie eerdere artikelen informeerden we u over de naderende Brexit en de mogelijke gevolgen voor zorgorganisaties. Ook kwamen eventuele voorzorgsmaatregelen (voor zover mogelijk) aan de orde. In dit vierde artikel informeren we u over de meest recente voorlichting van de ministeries van VWS en Buitenlands Zaken, onlangs in een bijeenkomst op 19 september.

nodealbrexit

In deze bijeenkomst werd opnieuw de actuele stand van zaken besproken. De overheid gaat uit van twee scenario’s per 31 oktober: een grote kans op een no-deal Brexit; een kleine kans op een uittreden uit de EU met een akkoord. De kans dat de Brexit (bijvoorbeeld via een nieuw referendum) überhaupt niet door zou gaan, wordt op bijna nul geschat. Hoe dan ook: voorlopig is 31 oktober de cruciale datum. De overheid blijft zich daarom richten op het in kaart brengen en zoveel mogelijk voorkómen van mogelijke ongewenste gevolgen van een no-deal scenario. Maar nog niet elk bedrijf en elke zorgaanbieder zijn (goed) voorbereid op een no-deal Brexit. Dit onderstreept de noodzaak om hier aandacht voor te blijven hebben. De belangrijkste risico’s liggen nog steeds bij de levering van geneesmiddelen en van medische hulpmiddelen. De informatie in onze eerdere artikelen is daarom nog steeds actueel. We verwijzen daarnaar. Nieuw is nu een handreiking van het RIVM ‘Handvatten voor inventarisatie van medische hulpmiddelen in het kader van Brexit’. We voegen deze als bijlage toe.

Voor hulp verwijzen we naar enkele sites:

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: