Nieuws

Nieuwe versie Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

23 december 2020

Onlangs is er weer een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

Boeken

In deze versie van het Kennisdocument zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

• Bij vraag 2.8 onder b) is verduidelijkt hoe de uitzondering voor de BBL-leerling moet worden toegepast. De lage WW-premie is pas van toepassing indien de praktijkovereenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen en is opgenomen in de administratie van de werkgever. Ook is toegevoegd per wanneer de werkgever bij toepassing van deze uitzondering de lage WW-premie mag afdragen en is verduidelijkt onder welke voorwaarden ook door een formele werkgever – niet zijnde het erkend leerbedrijf – de uitzondering voor de BBL-leerling mag worden toegepast.

• Bij vraag 2.17 is toegevoegd dat de zogenaamde 30% herzieningssituatie ook voor het kalenderjaar 2021 zal worden opgeschort.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: