Nieuws

Nieuwe versie Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Leestijd: 5 minuten
02 maart 2022

Het Ministerie van SZW heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

boeken

In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • De structuur van het kennisdocument is aangepast. Het hoofdstuk ‘vragen en antwoorden’ is opgesplitst in verscheidene hoofdstukken.
  • De inleiding is aangevuld.
  • Hoofdstuk 2 bestaat uit twaalf paragrafen. Deze paragrafen zien op de aanleiding voor premiedifferentiatie WW en de inhoud van premiedifferentiatie WW. Alle paragrafen stonden al in de eerdere versie van het kennisdocument.
  • Hoofdstuk 3 bestaat uit nieuwe paragrafen die zien op herziene standpunten en de toekomstige situatie. Paragraaf 3.1 e.v. ziet op wijzigingen in het standpunt over de tijdelijke urenuitbreiding. Paragraaf 3.6 e.v. ziet op de wijzigingen in het standpunt over meerdere arbeidsomvangen. Paragraaf 3.9 gaat over beoogde wijzigingen die in de toekomst zullen gaan gelden.
  • Hoofdstuk 4 bestaat uit vijf paragrafen. Deze paragrafen gaan over de verwerking in de loonaangifte en bevatten voorbeelden. Alle paragrafen stonden al in de eerdere versie van het kennisdocument.
  • Hoofdstuk 5 bestaat uit vijf paragrafen. Deze paragrafen gaan over de herzieningssituaties. Alle paragrafen stonden al in de eerdere versie van het kennisdocument.
  • Onder nummer 6 is de bijlage opgenomen met bijzondere situaties. Situatie 2 is nieuw toegevoegd. De antwoorden bij de situaties 1 t/m 5 en 12 zijn aangepast.
  • Een overzicht van de oude nummering van de paragrafen in versie 1.5 en de nieuwe nummering van de paragrafen in versie 1.6 en de wijze van wijziging is opgenomen.
CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: