Nieuws

Nieuwe versie Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

16 oktober 2023

Het Ministerie van SZW heeft een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd.

Stapel boeken

In deze versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

• De inleiding is aangepast.
• In hoofdstuk 2 is de NB bij vraag 2.5 aangepast.
• Hoofdstuk 3 is aangepast.
• In hoofdstuk 4 zijn enkele kleine tekstuele wijzigingen rondom ikv doorgevoerd. Daarnaast is vraag 4.4 aangepast.
• In hoofdstuk 5 is paragraaf 5.1 aangepast. Daarnaast is paragraaf 5.3 (die ging over overwerken tijdens de coronapandemie) verwijderd.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: