Nieuws

Nieuwsbrief leernetwerk LVB en verslaving - april 2013

24 april 2013

Het verbeterproject LVB en verslaving is afgerond. Op dinsdag 16 april was de slotconferentie en zijn de resultaten en ervaringen met elkaar gedeeld. In de nieuwsbrief wordt terug geblikt op het project, leest u over de toolkit LVB en verslaving en over een nieuw initiatief van het Trimbos Instituut en het landelijk kenniscentrum LVB; de werkplaats 'Beter omgaan met middelengebruik'. Veel leesplezier!
 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt