Nieuws

Nieuwsbrief PJ&J maart 2017

21 maart 2017

De nieuwsbrief van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) besteedt onder andere aandacht aan de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling en het verdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen geregistreerde en niet-geregistreerde professionals.

Concreet vormgeven aan ‘verantwoord werken’ blijkt een zoektocht. Er zijn geen pasklare antwoorden. Per situatie verschilt de afweging waarover je gezamenlijk in gesprek moet. Deze nieuwsbrief gaat in op een aantal vragen die de zoektocht markeren.

  • Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals: hoe verdeel je de taken? 
    In veel organisaties werken professionals (in teams) met elkaar samen. Bijvoorbeeld waar kinderen of jongeren in groepen of gezinshuizen wonen. Daar werken vaak mbo-ers (niet-geregistreerd bij BIG of SKJ) en is een gedragswetenschapper (wel geregistreerd) betrokken bij de hulpverlening. Hoe verdeel je de taken en verantwoordelijkheden en bied je verantwoorde hulp? Lees meer

  • Hoe weet je of je de norm van verantwoorde werktoedeling goed toepast?
    Jeugdhulpaanbieders vragen zich af of de manier waarop zij de norm en het Kwaliteitskader Jeugd toepassen ‘goed’ is. Een deel van de mensen vindt de ruimte die het Kwaliteitskader Jeugd biedt prettig en kan daar goed mee uit de voeten. Anderen ervaren door die ruimte juist onzekerheid. Hoe maak je de afwegingen precies? Lees meer

  • Hoe ga je gezamenlijk het gesprek aan over het werken volgens professionele standaarden en werklast?
    Het is belangrijk om in gesprek te gaan als professionals vinden dat zij geen verantwoorde hulp kunnen bieden. Om de dialoog tussen werkgevers en professionals op een goede manier vorm te geven kunnen organisaties werken met een professioneel statuut. Een model professioneel statuut vindt u vanaf april op de website van PJ&J. Lees meer


Lees hier de volledige nieuwsbrief

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: