Nieuws

Noorderbrug wint ook hoger beroep voor keuzevrijheid pgb

12 mei 2016

Zorgorganisatie De Noorderbrug is opnieuw in het gelijk gesteld in een rechtzaak tegen de Ommelander gemeenten, een groep van twaalf gemeenten in Groningen. De gemeenten wilden de mogelijkheden van inwoners beperken om een pgb aan te vragen en hiermee zorg in te kopen naar eigen wens. De Noorderbrug vond dit onacceptabel, omdat de keuzevrijheid van mensen met een beperking hiermee in het geding is.

In oktober won de zorgorganisatie, een specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, het kort geding dat ze hierover had aangespannen tegen de Ommelander gemeenten. Deze gemeenten wilden hun inwoners beperken in de keuze voor een pgb door drempels op te werpen. Een belangrijke beperking was het verbod om met een pgb zorg in te kopen bij één van de door hen gecontracteerde partijen. De Noorderbrug is één van de zorgorganisaties die gecontracteerd is.

De Noorderbrug is vandaag opnieuw gelijk gesteld in het hoger beroep dat de gemeenten hadden ingesteld. Het Gerechtshof heeft opnieuw bevestigd dat mensen het recht hebben om bewust te kiezen voor een pgb en zeggenschap hebben over de ondersteuning die ze dan inkopen.

Bestuurder Marianne van der Harten is tevreden: 'We zijn super blij met de uitspraak van de rechter. De Noorderbrug is een specialistische zorgorganisatie die eigen regie en eigen kracht al ruim 45 jaar voorop stelt. Daarom komen we op voor alle mensen die zorg nodig hebben, zodat zij zelf kunnen kiezen tussen zorg in natura of zorg via een pgb. En zelf de keuze hebben bij welke zorgaanbieder zij deze zorg afnemen. Ik ben er trots op dat de rechter ons op alle punten in het gelijk heeft gesteld.'

Deze pagina is een onderdeel van: