Nieuws

NSGK helpt gehandicapte jongeren vriendschappen sluiten

20 maart 2013

Jongeren met autisme zijn vaak eenzaam. Om hen te helpen vriendschappen te sluiten, start de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind het project ‘Focus op vriendschap’. Samen met scholen uit het speciaal onderwijs gaat NSGK bekijken hoe het probleem het beste kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld met behulp van dialooggesprekken waarin jongeren met autisme bewust worden van het belang en plezier van sociale relaties en hun eigen rol daarin. NSGK wil het project later uitbreiden naar jongeren met andere handicaps.

Kinderen en jongeren met een handicap groeien vaak op in een aparte wereld. Veel ontmoetingsplaatsen zoals speeltuinen of sportclubs zijn voor hen niet toegankelijk. Ook gaan ze meestal naar een aparte school, ver van huis. Ze leren daardoor nauwelijks omgaan met niet-gehandicapte leeftijdgenoten. In de ‘gewone’ wereld staan ze dan ook vaak aan de zijlijn. Uit onderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat 40% van de jongeren met een handicap zich eenzaam voelt. Ook blijkt dat daar iets aan te doen is door jongeren meer vertrouwen te geven in hun eigen vermogen om vriendschappen te sluiten.

Scholen
Scholen spelen een belangrijke rol om dit probleem op te lossen. Een deel van de ouders van deze leerlingen heeft namelijk zelf ook een vorm van autisme. Scholen kunnen thema’s als vriendschap en sociale relaties bespreekbaar maken bij jongeren met een handicap. Zij bieden een veilige plek om daarover te praten en om te oefenen met sociale omgangsvormen. Daarom gaat NSGK met scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in gesprek om kennis hierover uit te wisselen. Als scholen daaraan behoefte hebben, biedt NSGK ze een concrete methode aan in de vorm van een dialooggesprek in de klas.

Dialoog
Een dialooggesprek is de tegenhanger van een debat. Waar het in een debat gaat om elkaar overtuigen, gaat het in een dialoog om luisteren naar elkaars ervaringen en verlangens. Tijdens een dialoog leren leerlingen van elkaars verhalen en van de reacties op hun eigen verhaal. De dialooggesprekken over vriendschap die NSGK aanbiedt, worden begeleid door een professionele begeleider in samenwerking met de leerkracht.

Het Panta Rhei College in Enschede is de eerste school in het project die de dialoog heeft toegepast. Leerkracht Joyce Zuiderent: "Wij hebben met acht leerlingen deelgenomen aan de dialoog over vriendschap. Als leerkrachten vonden we het heel interessant, het heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over onze leerlingen. Ik wil het met regelmaat herhalen zodat het voor onze leerlingen een herkenbare structuur wordt en we nog dieper en vanuit meerdere invalshoeken op sociale relaties in kunnen gaan. Leerlingen vonden de dialoog leuk en hebben aangegeven zulke gesprekken vaker te willen doen."

Een VSO-school voor leerlingen met autisme kan kosteloos een dialoogervaring opdoen. Scholen die verder willen met de dialoog kunnen voor een sterk gereduceerd tarief hun leerkrachten laten trainen in de dialoogmethodiek. Meer informatie is te vinden op www.nsgk.nl/focusopvriendschap.

NSGK
NSGK zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting ondersteunt jaarlijks honderden projecten op het gebied van vakantie, cultuur, wonen, werk, beeldvorming – alles wat nodig is om met een beperking zo volwaardig mogelijk te leven. Dat kan dankzij de hulp van donateurs en vrijwilligers.